Dopłata do posiłków regeneracyjnych zostaje utrzymana

0
489

Zgodnie z ustaleniami Porozumienia płacowego, w roku 2023 utrzymana zostaje dopłata do posiłków regeneracyjnych obowiązująca w roku 2022, tj. 1,48 zł za posiłek – poinformował dział HR w nawiązaniu do komunikatów dotyczących wzrostu (od 1 stycznia 2023 roku) pracowniczej części dopłaty do posiłków regeneracyjnych.
W związku z tymi ustaleniami, w roku 2023 „liczba odbić z terminala” pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków.
Jednocześnie pracownicy, którzy w styczniu lub w lutym 2023 roku nie złożyli nowych oświadczeń/ zgód na dokonywanie potrąceń za posiłki, ale do grudnia 2022 roku złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na potrącanie kwoty 1,48 zł – będą w dalszym ciągu uprawnieni do posiłków regeneracyjnych, a ich karty zostały odblokowane.
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian, czyli pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.