Dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

0
1214

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania, Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland dodatkowe świadczenie finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

dochód do 2.100,00 zł – wysokość świadczenia 500 zł

– dochód od 2.100,01 – 5.000,00 zł – wysokość świadczenia 300 zł

– powyżej 5.000 zł – świadczenie nie przysługuje

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.

Wniosek wraz z informacją o dochodach w rodzinie (dotyczy tych pracowników, którzy w 2020 roku jeszcze takiej informacji nie złożyli lub dane w informacji uległy zmianie) należy składać w terminie od 26 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią  GKŚS zaleca składanie wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną  – odpowiednio do Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl i Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje) na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.