Dodatkowe świadczenie na święta wielkanocne

0
1127

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do korzystania z ZFŚS dodatkowe świadczenie finansowe na święta wielkanocne.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

dochód do 3.000 zł – świadczenie 600 zł;

– dochód od 3.000,01 – 6.000  zł –  świadczenie 500 zł;

– powyżej 6.000 zł – świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie od 14 marca do 29 kwietnia 2022 roku. W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice wniosek należy składać wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2022 roku”  – w przypadku aplikacji SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu Profil. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2022 roku jeszcze nie założyli ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.

Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znajduje się:

W przypadku pracowników obsługiwanych przez firmę Hut-Pus (Kraków) wniosek należy składać przede wszystkim w formie poczty elektronicznej na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

Świadczenie będzie zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.