Dodatkowe świadczenie na święta

0
692

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do świąt Bożego Narodzenia (nie dotyczy pracowników ZKZ).

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:
– dochód do 3.500 zł – wysokość świadczenia 1300 zł;
– dochód od 3.500,01 – 6.500 zł – wysokość świadczenia 1020 zł;
– dochód od 6.500,01 – 8.000 zł – wysokość świadczenia 800 zł;
– powyżej 8.000 zł – świadczenie nie przysługuje.

O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy ArcelorMittal Poland uprawnieni do korzystania z ZFŚS i pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.
Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 roku” – w przypadku specjalnej strony SocialPartner wymóg ten wypełnia posiadanie aktualnego profilu z udokumentowanymi dochodami na rok 2023. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2023 roku jeszcze nie założyli ww. profilu lub go nie zaktualizowali, albo dane w profilu uległy zmianie.
W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Impel Facility Services (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) – wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 16 listopada do 22 grudnia 2023 roku, wyłącznie za pośrednictwem strony: SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Świadczenie będzie zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.