Dodatkowe świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy

0
1044

Pracownicy spółki Sanpro Synergy otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 400 zł i 500 zł, w zależności od dochodu w rodzinie.

Zgodnie z ustalonymi przez Komisję kryteriami – świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia – 25 marca lub 23 kwietnia br. – w zależności od daty złożenia wniosku.

Wysokość świadczenia dla pracownika uprawnionego do korzystania z ZFŚS  uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:

  • przy dochodzie do 2.000 zł wynosi 500 zł;
  • przy dochodzie powyżej 2.000 zł – 400 zł.

Komisja podjęła decyzję, że wyjątkowo w przypadku wypłaty tego  świadczenia nie ma potrzeby składania Informacji o dochodach w rodzinie. Przy czym na wniosku, pod odpowiedzialnością karną, należy podać próg dochodowy na członka w rodzinie.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w terminie do 9 kwietnia br., realizacja świadczenia na wnioski złożone po 19 marca nastąpi z dniem 23 kwietnia br.

Zalecane jest składanie wniosków z wykorzystaniem: poczty elektronicznej – skan wniosku należy wysłać na adres: m.glowacka@impel.pl; poczty wewnętrznej; poczty polskiej na adres: Sanpro Synergy Sp. z o. o., al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.zfss.bppartner.com.pl (w zakładce pliki do pobrania).