Demonstracja hutników przed siedzibą dyrekcji w Dąbrowie Górniczej

0
791

24 lipca ponad 1000 pracowników ArcelorMittal Poland wzięło udział w pikiecie w obronie swoich miejsc pracy, domagając się wycofania decyzji o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale naszej firmy. Hutników z ArcelorMittal Poland wsparli koledzy z największych hutniczych central związkowych w Polsce, a także przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, OPZZ oraz Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność”. Po zakończeniu pikiety protestujący przekazali Zarządowi spółki petycję ze swoimi żądaniami, czego efektem jest jutrzejsze (25 lipca) spotkanie z Zarządem. Kolejną akcję protestacyjną związkowcy zapowiedzieli na 22 sierpnia w Krakowie. Zapraszamy do galerii.