Czy na pewno nikt nie straci pracy?

0
873

Listopadowe posiedzenie Zarządu MZZP AM DG zdominowały kwestie dotyczące konsekwencji zatrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale. Obecny na posiedzeniu Stanisław Ból, szef dialogu społecznego przedstawił dotychczasowe działania, jakie zostały podjęte, aby zabezpieczyć pracę wszystkim osobom zatrudnionym w krakowskiej części surowcowej.

 

Szef dialogu społecznego poinformował, że od maja trwały przygotowania związane z zabezpieczeniem zagrożonych utratą pracy hutników – pracowały dwa zespoły. Prowadzone były rozmowy w zakładach, w których odnotowano wakaty, przeprowadzono analizy dotyczące rezygnacji z usług firm zewnętrznych i zastąpienia ich pracownikami własnymi. W tym celu porównywane były kompetencje pracowników. W ostatnim etapie do prac włączony został trzeci zespół, składający się z pracowników HR i przedstawicieli krakowskich organizacji związkowych,
który sprawował pieczę nad przebiegiem procesu zatrzymania wielkiego pieca. Po ogłoszeniu ostatecznej decyzji o zatrzymaniu pieca, prezes Zarządu Geert Verbeeck spotkał się z pracownikami krakowskiej części surowcowej i przedstawił przyczyny podjętej decyzji oraz dalsze plany Spółki. Odbyły się także spotkania z kadrą kierowniczą, kierownikami liniowymi i mistrzami oraz spotkania indywidualne z pracownikami, na których każdy otrzymał propozycję pracy na czas zatrzymania surowcówki.

 

Jak to wygląda statystycznie?

Wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni Krakowie dotyka bezpośrednio 843 pracowników PSK i PED, z czego 120 osób pozostanie w PSK w celu zabezpieczenia instalacji i obiektów. Dla pozostałych 723 osób trzeba znaleźć pracę poza Zakładem Wielkie Piece i Stalownia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracodawcę, 292 osoby zostaną w krakowskim oddziale. Jakie są możliwości ich zatrudnienia? Do wykorzystania są aktualnie 54 wakaty, 40 pracowników posiada uprawnienia emerytalne, 44 stanowiska zwolnią się po pracownikach z grupy Interim, którym nie zostaną przedłużone umowy o pracę, 139 osób zastąpi pracowników z firm zewnętrznych. Pozostaje 444 pracowników, którym pracodawca zaproponował czasowe zatrudnienie w oddziale w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Z analiz HR wynika, że dostępne są następujące rozwiązania: do obsadzenia jest około 120 wakatów w obydwu oddziałach, 57 osób do końca roku nabędzie uprawnienia emerytalne, około 50 stanowisk zwolni się po pracownikach Interim (nieprzedłużone umowy), do obsadzenia będzie 138 miejsc pracy po rezygnacji z firm zewnętrznych. Pozostaje około 70 pracowników, dla których nie znaleziono pracy i będą mogli skorzystać z urlopu postojowego. Ponadto 204 pracowników firm zewnętrznych nie będzie świadczyć usług dla PSK i PED.

 

Gdzie trafią pracownicy z krakowskiego oddziału?

W Dąbrowie Górniczej jest aktualnie 71 wakatów. Największe braki są w Zakładzie Walcownie (PSD) i tam trafi najwięcej pracowników. Do Zakładu Stalownia (PSD) przewidzianych jest 28 osób, do Zakładu Wielkie Piece (PPD) – 38, do GJ (Jakość i Rozwój Produktu) – 8 osób, 1 osoba do Zakładu Energetycznego (PED), inne zakłady – 16 pracowników, 7 osób będzie wykonywać usługi dla AMP Service Groupe. Pracowników, którzy odejdą na emerytury zastąpią pracownicy z Krakowa. Jak zapewnia Stanisław Ból, wszyscy pracownicy ze stanowisk robotniczych otrzymali ofertę pracy. Przygotowany plan zatrudnienia codziennie ulega drobnej aktualizacji ze względu na zmieniające się liczby osób odchodzących na emerytury oraz indywidualne potrzeby pracowników (chodzi głównie o osoby mające dojeżdżać do Dąbrowy Górniczej). Nie wszyscy pracownicy, który otrzymali propozycję pracy poza Krakowem chcą z niej skorzystać. Około 60 osób, głównie ze względów rodzinnych, złożyło odwołanie od tej decyzji. Część z nich została przez pracodawcę uwzględniona. Plan zatrudnienia ma być tak skonstruowany, aby pracownicy sami nie chcieli się zwalniać. Pracodawcy zależy na tym, aby zatrzymać kompetentnych pracowników do ponownego uruchomienia instalacji, podkreślał Stanisław Ból.

Dodatkowe ustalenia na czas postoju

W październiku krakowskie organizacje związkowe podpisały Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland. Najważniejsze ustalenia, które wynikają z tego Porozumienia to podstawa do obliczania „postojowego” w 2020 roku, którą będzie średnie wynagrodzenie obliczone z płac IV kwartału 2019 roku, bez pomniejszania za okres „postojowego”; pełna dieta delegacyjna, czyli 30 zł za każdy dzień pracy poza Krakowem oraz utrzymanie dodatku mistrzowskiego i brygadzistowskiego za czas postoju. Pracownicy, którzy otrzymali ofertę pracy w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, mają zapewniony dowóz do nowego miejsca pracy (szczegóły Fakty związkowe nr 15/2019).