Cztery przypadki skutkujące wprowadzeniem kwarantanny lub izolacji – co dalej?

0
1177

W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, a przez to zwiększonym zagrożeniem objęcia kwarantanną lub izolacją kolejnych pracowników naszej firmy, dział HR prosi o zapoznanie się z czterema wariantami:

 • Pracownik posiada wynik pozytywny Covid-19 lub ma podejrzenie o zakażenie – Możliwe scenariusze:
 1. Lekarz wystawia pracownikowi zwolnienie (tzw. L4), które automatycznie przekazywane jest pracodawcy lub zleceniodawcy. Zwolnienie lekarskie płatne jest na poziomie 80% wynagrodzenia.
 2. Sanepid kontaktuje się z pracownikiem telefonicznie (jest to większość przypadków w tej chwili). Sanepid musi jednak wydać też decyzję na piśmie. Pracownik niezwłocznie powiadamia przełożonego i dział kadr o objęciu kwarantanną oraz dosyła decyzję sanepidu zaraz po jej otrzymaniu. Taka decyzja musi być wydana na piśmie przez sanepid, jeśli nie ma zwolnienia lekarskiego.
 3. Jeśli pracownik może świadczyć pracę w trybie home office, a nie dostał zwolnienia lekarskiego, wystawia wniosek w HRapce. Przełożony musi pamiętać, że nie może wezwać pracownika do pracy (fizyczna obecność w biurze), bo ten znajduje się na kwarantannie oficjalnej.

 

 • Kwarantanna/ izolacja niepełnoletniego dziecka po tym jak inspektor sanitarny/ szkoła lub przedszkole wyda decyzję o kwarantannie/ izolacji dziecka, pracownik będący rodzicem, który nie będzie świadczył pracy w tym okresie, powinien mieć świadomość, że:
 1. Musi złożyć w dziale kadr stosowne oświadczenie (wzór na stronie ZUS poniżej), aby na tej podstawie uzyskać zwolnienie opiekuńcze – płatne jak zwolnienie chorobowe 80%.
 2. Może skorzystać z pracy w trybie home office (wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem HRapki), jeśli pracownik może wykonywać pracę w trybie zdalnym. Przełożony musi pamiętać, że nie może wezwać pracownika do pracy (fizyczna obecność w biurze), bo ten znajduje się na kwarantannie oficjalnej.
 3. Oczywiście lekarz prowadzący może również wystawić zwolnienie lekarskie na chore dziecko – (60 dni w ciągu roku), wtedy informacja przychodzi do nas elektronicznie.

 

 • Kwarantanna domownika – w przypadku, gdy osoba wspólnie zamieszkująca z pracownikiem jest skierowana na kwarantannę, a sanepid nie wydał decyzji na piśmie, pracownik, który nie będzie świadczył pracy w tym okresie, powinien mieć świadomość, że:
 1. Musi złożyć w dziale kadr stosowne oświadczenie (wzór na stronie ZUS poniżej), aby na tej podstawie uzyskać zwolnienie opiekuńcze – płatne jak zwolnienie chorobowe, czyli 80%.
 1. Druga opcja to możliwość skorzystania z pracy w trybie home office (wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem HRapki), jeśli pozwala na to charakter pracy. Przełożony musi pamiętać, że nie może wezwać pracownika do pracy (fizyczna obecność w biurze), bo ten znajduje się na kwarantannie oficjalnej.
 2. Oczywiście lekarz prowadzący może również wystawić zwolnienie lekarskie na chorego członka rodziny, wtedy informacja przychodzi do nas elektronicznie.

 

 • Kwarantanna wewnętrza (izolacja prewencyjna) – występuje w każdym uzasadnionym przypadku, jeśli pracownik zgłasza, że miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zarażenie, a nie zachodzi żadna z sytuacji opisanych powyżej. Pracodawca może skierować pracownika na kwarantannę wewnętrzną – jeżeli pracownik może pracować w trybie home office składa wniosek o home office za pośrednictwem HRapki. Jeżeli pracownik nie może pracować w trybie home office jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia na poziomie 100% stałych składników wynagrodzenia.  Informacje niezwłocznie należy przekazać do szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

     Przypominamy, że w każdym z wyżej wymienionych przypadków, pracownik powinien powiadomić pracodawcę:

 • Wnioski o home office pracownicy składają w aplikacji HRapka.
 • Jeżeli pracownik decyduje się na wysłanie oświadczenia, powinien to zrobić niezwłocznie. Oświadczenia należy wysyłać do działu kadr drogą elektroniczną na adres POLSSC@myHR.arcelormittal.com

Pełna informacja dot. uprawnień związanych z izolacją lub kwarantanną oraz wzór oświadczenia, znajduje się pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641