Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

  1. Deklaracja członkowska
  2. Dopłata do wycieczki
  3. Odprawa emerytalno - rentowa
  4. Zapomoga bez wykazywania dochodu
  5. Zapomoga z wykazywaniem dochodu
  6. Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia / zgonu

UWAGA! Wnioski do pobrania są w formacie Adobe PDF. Aby je przeglądać wymagana jest przeglądarka plików PDF Adobe Reader.

Do pobrania z tej strony: http://get.adobe.com/reader/

Jeśli nie posiadasz tej aplikacji to -> Pobierz i zainstaluj.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW

1. „Oświadczenie o przystąpieniu do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza” - wypełnia pracownik, oryginał przekazuje do rachuby natomiast kserokopię do przewodniczącego organizacji wydziałowej / spółki, łącznie z „Informacją do sporządzenia PIT-8C”.

2. „Wniosek o zapomogę losową / materialną”:

a). zapomoga losowa:

- choroba członka związku – potwierdzenie długotrwałej choroby ( powyżej 40 dni) przez kadry.

- choroba współmałżonka lub dziecka – potwierdzenie choroby przez lekarza oraz dochód wnioskodawcy i współmałżonka. W innym przypadku załączyć „Oświadczenie do zapomogi”.

- zdarzenie losowe (np. pożar, powódź, kradzież) – dokument potwierdzający zdarzenie (z Policji, Spółdzielni lub Urzędu).

b). zapomoga materialna – potwierdzenie dochodu wnioskodawcy i współmałżonka. W innym przypadku załączyć „Oświadczenie do zapomogi”.

Wniosek o zapomogę losową/materialną przekazać do przewodniczącego organizacji.

3. „Wniosek na L-4” - potwierdzenie okresu choroby (powyżej 21 dni) przez rachubę i przekazać przewodniczącemu organizacji związkowej.

4. „Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia/zgonu” – załączyć akt urodzenia/zgonu a w przypadku zgonu teścia / teściowej aktualny odpis aktu małżeństwa (do 3 miesięcy).

Jeśli brak aktu małżeństwa wypełnić „Oświadczenie do zgonu współmałżonka, teścia, teściowej”.

5. „Odprawa emerytalna” – potwierdzenie faktu przejścia na emeryturę / rentę przez Kadry oraz przekazanie do przewodniczącego organizacji wydziałowej/spółki.