Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Kwestie płacowe i brak Regulaminu ZFŚS na rok 2020, Stanowisko organizacji związkowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń, Stanowisko organizacji związkowych dotyczące negocjacji Regulaminu ZFŚS na rok 2020, Odprawa pośmiertna, Warto wiedzieć, Dni wolne w ArcelorMittal Poland w 2020 roku.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Czy na pewno nikt nie straci pracy? cd. ze str.1, Zwizkowcy pytali..., W sprawie sytuacji w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie, W sprawie zasiłków chorobowych, Nowy wiceprzewodniczący OPZZ, Rekrutacja w chmurze dla wszystkich pracowników, Plan urlopów i godziny nadliczbowe w HRapce, Nagroda dla pracowników spółki Consensus, Porady prawne w poniedziałki i środy, Rok 2019 - kalendarium wydarzeń, Mikołau, ho, ho, ho!, Spotkanie opłatkowe.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Dodatkowe ustalenia na czas postoju krakowskiego wielkiego pieca i stalowni cd., Nie tylko o zasiłkach chorobowych i macierzyńskich, Urlopy postojowe do końca roku czy dłużej?, Projekt Regulaminu ZFŚS na rok 2020, Nagroda dla prymusa, Ratujemy życie Olafa! PODZIĘKOWANIA, Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Wielki piec w krakowskiej hucie zostanie wygaszony cd. ze str.1, Co wybrać: ZUS czy IKE? Biesiada związkowa, Jaki będzie Regulamin ZFŚŚ na rok 2020? Dodatkowe świadczenie na święta.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Nie zaakceptujemy działań naruszających istniejące miejsca pracy, Jednym z naszych celów - transparentny dialog ze stroną społeczną, Wystąpienia gości i delegatów, Organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy o podwyżki płac w 2020 roku, Projekt zmian w zapisach ZUZP budzi sprzeciw, OPZZ ma nowego przewodniczącego, Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę