Badania profilaktyczne w czasie epidemii

0
638

Mimo trwającego stanu epidemii wykonanie badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe, natomiast na badania okresowe pracownicy udają się dobrowolnie.  Jeśli ktoś obecnie odmówi wykonania badań okresowych, nie będą wobec niego wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne – informuje pracodawca.

Pamiętajmy, że w ośrodkach medycyny pracy obowiązują nowe zasady i procedury, do których należy się bezwzględnie stosować:

  • Na badania należy zgłaszać się tylko i wyłącznie na ustaloną datę i godzinę.
  • Personel medyczny zezwala na wejście do obiektu tylko ograniczonej liczbie osób, które wcześniej były zarejestrowane.
  • Przed wejściem do przychodni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury ciała.
  • Każda osoba wchodząca do ośrodka zobligowana jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej wstępnej kwalifikacji.
  • Obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów od innych osób zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ośrodka.
  • Należy zajmować tylko miejsca siedzące na wyznaczonych krzesłach.
  • Obowiązuje stosowanie maseczek cały czas w trakcie pobytu w ośrodku.
  • Rekomenduje się stosowanie jednorazowych rękawiczek ochronnych.
  • Zaleca się korzystanie z własnego długopisu lub korzystanie z długopisów zdezynfekowanych dostępnych w ośrodku, które następnie należy odłożyć do odrębnego pojemnika na długopisy „użyte”.
  • Przy wyjściu z ośrodka rekomendujemy ponowną dezynfekcję dłoni.

Szczegóły dotyczące realizacji badań w poszczególnych lokalizacjach znajdują się w Intranecie Studnia:

http://studnia/BHP/Strony/Badaniaprofilaktycznewstanieepidemii.aspx