Apel o wycofanie decyzji dotyczącej wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

0
750

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland zwróciły się do Prezesa i Zarządu firmy z apelem o wycofanie decyzji dotyczącej wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Porozumienia Okołoukładowego z 5 stycznia 2010 roku. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do prezesa Sanjaya Samaddara 19 października.

 Powodem jest bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w Polsce i w naszym zakładzie pracy oraz krytyczna sytuacja społeczna w Spółce, spowodowana przede wszystkim stałym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników wskutek pandemii, a także realną groźbą utraty pracy wskutek dramatycznej sytuacji rynkowej branży hutniczej i decyzji o trwałym zamknięciu części surowcowej w Krakowie – napisali związkowcy.

Podkreślamy, że dla naszych organizacji związkowych – podobnie jak dla Zarządu Spółki – najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz miejsca pracy i ciągłość produkcji, jedynie która daje naszej firmie możliwość przetrwania w tak trudnych warunkach rynkowych. W związku z tym ze zrozumieniem przyjmujemy ostatnie decyzje Dyrekcji Wykonawczej ograniczające do absolutnego minimum fizyczne kontakty między pracownikami i zakazujące organizacji bezpośrednich spotkań. Jednakże powyższe zasadne decyzje Dyrekcji Wykonawczej bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają efektywne i szybkie prowadzenie rokowań zapisów nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, przy wciąż biegnącym okresie wypowiedzenia dotychczasowego ZUZP. Przeciągający się proces rokowań nowego ZUZP jest źródłem dodatkowego i niepotrzebnego stresu pracowników oraz jest czynnikiem przyśpieszającym decyzje pracowników o odejściach z naszego zakładu pracy – czytamy w piśmie skierowanym do Prezesa.