Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

24-03-2014

Stanowisko MZZ PAM Dąbrowa Górnicza z dnia 31.03. 2014r.

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza postanawia przeprowadzić manifestację pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek w dniu 27 marca o godzinie 14.00 przed siedzibą Pracodawcy - ArcelorMittal Poland SA tj. Budynkiem Dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 92.

Toczące się od końca 2013 roku negocjacje płacowe nie tylko nie przynoszą oczekiwanych efektów, ale prowadzone są przez Pracodawcę wręcz w odwrotnym kierunku. Zamiast oczekiwanych podwyżek, Pracodawca proponuje ograniczenie kosztów pracowniczych i oszczędności, które w efekcie końcowym spowodują obniżenie i tak już niskich wynagrodzeń.

Na takie działanie Zarząd MZZ PAM DG nie zgadza się.

Podjęte działania są wyrazem naszej determinacji i dlatego zwracamy się do wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek oraz do wszystkich działających w nich Związków Zawodowych o masowy udział w manifestacji i czynne wsparcie zwiazkowych płacowych postulatów na 2014 rok.

Właśnie ukazały się nowe Fakty Związkowe (nr 5) a w nich: Stanowisko Strony Związkowej Administracyjno - Zawodowego Zespołu Roboczego z dnia 11.03.2014r., Wybory w Spółkach, Wiele obaw o przyszłość, W Kasie jest OK, Wskaźnik do przemyślenia, Warto wiedzieć - Urlop na żądanie, Praca w niedzielę i święta, O płacy minimalnej, Regulamin bardziej elastyczny, Euromanifestacja w Brukseli, IX Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej.

Strona Związkowa Administracyjno-Związkowego Zespołu Roboczego wezwała Stronę Pracodawcy do jednoznacznej odpowiedzi na postulaty płacowe zgłoszone dn. 28 stycznia 2014 roku i przedstawienia jednoznacznego stanowiska w sprawie podwyżek płac pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek Zależnych. Dotychczas Pracodawca nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do zaproponowanych przez stronę związkową zmian płacowych. Mając na względzie zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowiące, iż wielkość przyrostu miesięcznych wynagrodzeń, Strony zobowiązały się ustalać corocznie na koniec IV kwartału roku poprzedzającego dany rok, wzywamy Pracodawcę do niezwłocznego uzgodnienia treści i podpisania porozumienia płacowego na 2014 rok.
Podpisali członkowie Zespołu Roboczego Strony Związkowej

Produkcja długiej szyny, Zarząd w lutym, Nowa wydawalnia posiłków otwarta, Wybory trwają, Darłówko - Wielkanoc nad morzem, O dofinansowaniu "wczasów pod gruszą", Zapraszamy do Bukaresztu na drugi turnus.

28-02-2014

Nowo otwarta wydawalnia posiłków na Aglomerowni ArcelorMittal Poland. Teraz pracownicy będą spożywać posiłki w warunkach jak przystało na XXI wiek. Stara wydawalnia mieściła się w barakach z czasów budowy huty. Otwarcia dokonała Dyrektor Personalna Monika Roznerska i Dyrektor Zakładu Wielkie Piece Marek Gawron.

Najnowsze wydanie Faktów Związkowych (nr 3) a w nich: Kampania sprawozdawczo - wyborcza rozpoczęta, Można zawsze sprawy załatwiać po ludzku, Komunikat ze spotkania z Dyrektorem Generalnym, Oświadczenie OPZZ w sprawie płacy minimalnej i zatrudnionych na umowach cywilno - prawnych, Tak sobie wymyśliłem, że będę emerytem, Darłówko - Wielkanoc nad morzem, Zapraszamy do Bukaresztu.

17-02-2014

Strony uzgodniły:

Decyzją Dyrektora Generalnego zostaje zawieszone wprowadzenie nowego systemu rozliczania czasu pracy systemu zmianowego. W związku z tym na wniosek strony związkowej zostaje przywrócony system obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013r.
W związku z decyzją Dyrektora Generalnego pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym wraz z wynagrodzeniem za luty 2014 otrzymają wyrównanie za miesiąc styczeń 2014r.
Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów celem jak najszybszego uregulowania zasad rozliczania czasu pracy systemu zmianowego.
Dyrektor Generalny oświadczył, że nowe zasady nie spowodują obniżenia dotychczasowego poziomu łącznego wynagrodzenia z tytułu pracy w systemie zmianowym.
Podpisali: Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Manfred Van Vlierberghe

Strona związkowa: MZZ PAM DG - Jacek Zub, NSZZ Solidarność DG - Jerzy Goiński, Związek Zawodowy Hutnik- Marek Nanuś, MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków- Władysław Kielian, NSZZ Pracowników AMP - Janusz Lemański

Nabór dzieci do przedszkoli. Fundacja Nasze Dzieci informuje, że od 17 do 14 marca 2014r. prowadzony będzie nabór dzieci na rok przedszkolny 2014/2015 do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej ul. Kasprzaka 74a i "Akademii Małych Pociech" w Krakowie. Nabór dzieci urodzonych w latach 01.01.2008 do 31.12. 2011, które są dziećmi pracowników AMP i Spółek . Informacja tel. 668 514 940 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegóły w zakładce po zalogowaniu się na stronie Fundacji Nasze Dzieci www.fundacja-naszedzieci.pl

Nowe zasady refundacji leków. Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej informuje, iż z dniem 1 marca 2014r. zmieniają się zasady refundacji leków i sprzętu rehabilitacyjnego. 50 % kosztu zakupów leków przy kwocie powyżej 50 zł w " Aptece Z Sercem" , dla członków Fundacji.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Fundacji. www.foz-dg.com.pl

30 - 01- 2014

Wystąpienie do pracodawcy, Obrady Zarządu - ramowy plan pracy na nowy rok, Świadczenia Profilaktyczne, Priorytet na 2014 - niska absencja chorobowa, Darłówko - Wielkanoc nad morzem, Zapraszamy do Bukaresztu.

24 - 01 - 2014

Strona związkowa wystąpiła o dokonanie z dniem 1. stycznia 2014 wzrostu miesięcznych wynagrdzeń pracowniczych o 300 zł dla każdego pracownika. Wystąpiono również o wypłacenie pracownikom ArcelorMittal Poland i Spółek Zależnych nagród ze środków własnych pracodawcy, w kwocie nie mniejszej jak 1000 zł. Związki zawodowe wezwały pracodawcę do niezwłoczego uzgodnienia treści i podpisania porozumienia płacowego.

Jeszcze nie ma odpowiedzi na wystąpienie związków zawodowych.

24 - 01 - 2014

Jeśli bierzesz aktywny udział w życiu społeczności lokalnych, na rzecz organizacji pozarządowych, jesteś członkiem stowarzyszenia, pomagasz innym, kierujemy ten program do Ciebie.

Zaprezentuj nam swoją działalność, przedstaw projekt, złóż wniosek do 7 marca, a możesz zdobyć dla organizacji w której jesteś wolontariuszem nawet 20 tys. zł.

Regulamin oraz niezbędne informacje możesz znaleźć w intranecie pod linkiem: http://studnia/Strony/main.aspx(dostęp po zalogowaniu się w firmie) lub pod nr tel. 32 776 7954 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach zwiedzania stolic europejskich zapraszamy naszych członków związku na wycieczkę do Bukaresztu.

Termin 18-22 czerwca odpłatność dla członka związku 450 zł, dla współmałżonka nie będącego członkiem związku 500 zł. Dodatkowo każdy uczestnik 30 euro (na bilety wstępu). Cena obejmuje przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, opiekę pilota. W programie zwiedzania Bukaresztu nazywanego Paryżem Bałkanów, miast Sibiu,Prejmer (wpisanego na listę UNESCO World Heritage).

Zapisy od 3 marca w budynku związkowym p.119 od godz. 6.00 wraz zaliczką 200 zł. Informacja E. Dziubiński tel. 32 776 93 52, kom. 733 358 185.

Są już nowe Fakty Związkowe nr 1 na 2014 rok a w nim m.in.:

Odpowiedź pracujących na pismo 5 central związkowych w sprawie negocjacji płacowych, Posiedzenie Zarządu MZZP AM DG, Co daje pracownikowi przynależność do związku zawodowego?, Kilka praktycznych rad komisji socjalnej, Remont budynku związkowego, Świadczenia pielęgnacyjne, W aktach bez śladu (Kodeks Pracy), Teraz będzie przepisowo.