Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszych faktach: Różnimy się w opiniach, Jesienne przeglądy warunków pracy, Ministerstwo nie widzi konieczności zmiany, ale my widzimy, Jaki będzie Regulamin ZFŚS na rok 2017?, OPZZ zaprasza do dyskusji, Relaks z krzyżówką nr 16, Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA

 

19 maja parafowano dokument Porozumienie przedstawicieli ArcelorMIttal Poland z organizacjami związkowymi w zakresie wzrostu płac w 2016 roku.

 

 

 Strony uzgadniają dokonanie w roku 2016 zmian płacowych. Najważniejsze postanowienia.

- Z dniem 1 maja wzrost płac zasadniczych o 100 zł.

- Nagroda uzupełniająca jednorazowa w wys. 4- krotności podwyżki, wypłacona z wynagrodzeniem za maj.

- Mogą zostać uruchomione środki na indywidualny wzrost płac w ramach harmonizacji zasad wynagradzania.

- Zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12. 2018r.

- Roczna nagroda - 1000 zł wypłacona w dwóch ratach po 500 zł z wypłatą za czerwiec i sierpień.

- Nagroda 300zł pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBIDTA wypłacona wraz z wypłatą za listopad.

- Zwiększenie z obecnych 100 do 150 ilości pracowników nie objętych ZUZP.

- Z dniem 01.01.2017r.wdrożenie w ramach Grupowego Ubezpieczenia typ "P"

Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna Standard, finansowanego przez pracodawcę.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2016 dla wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek

   składa Zarząd MZZ P AM DG

4 grudnia 130 dzieci spotkało się z Świętym Mikołajem. Oczekiwanie na Świętego w Restauracji Jedenastka nie dłużyło się, ponad dwie godziny spędziły na wesołej zabawie. Zapraszamy do Galerii.

20 listopada 2015 r. na dorocznej biesiadzie bawiło się ponad 200 związkowców przy śląskich szlagierach prezentowanych przez zespół Hanys Bynd. Imprezę z dużą dawką humoru prowadził prezenter i wicman Andrzej Miś z Radia Silesia. Zapraszamy do galerii.

W Spółce Partner w ramach ZFŚS są do nabycia - indywidualnie - karnety na siatkówkę dąbrowskiej drużyny pań oraz koszykówkę na sezon 2015/2016r. Mecze w Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej. Dofinansowanie karnetów wg tabeli dochodów ZFŚS.

Siatkówka - pełny koszt 160 zł lub 200 zł w sektorze VIP.

Koszykówka - pełny koszt 110 zł.

Karnety do nabycia w Partnerze od 25 sierpnia do 15 września 2015r.

27 maja 2015r. zawarto Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.

Strony uzgodniły m. in. iż z dniem 1.05.2015r. nastąpi:

- wzrost płac zasadniczych o 77zł, jeśli aktualna płaca zasadnicza pracownika jest niższa lub równa od 2174 zł,

- wzrost płacy o 52 zł, jeśli płaca zasadnicza pracownika mieści się przedziale 2174 - 2200 plus dodatkowo o wielkość stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 2199 zł, a płacą zasadniczą,

- dla pracowników z płacą zasadniczą pow. 2200 zł podwyżka wynosi 52 zł,

- nagroda uzupełniająca dla każdego pracownika w wys. 4- krotnej jego miesięcznej kwoty podwyżki, wypłacona wraz z wynagrodzeniem za maj,

- włączenie "na wprost" do płacy zasadniczej 70 zł z dodatku układowego. Od 1 maja ten dodatek wyniesie 80 zł,

- nagroda 1000 zł za wkład pracy - wypłata w dwóch ratach po 500 zł. Pierwsza część zostanie wypłacona wraz wynagrodzeniem za czerwiec, a druga część wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015,

- nagroda 550 zł wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2015.

To główne ustalenia Stron. Pełny tekst Porozumienia, Szanowni Internauci znajdziecie w zakładce POROZUMIENIA

Zapraszamy do galerii a w niej zdjęcia ze szkolenia członków Zarządu Komisji Rewizyjnej, tematyka: "Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie prawnej ochrony pracy - reprezentacja interesów zbiorowych".

Zapraszamy członków KEIR do galerii gdzie znajdziemy fotorelację z majówki w Siewierzu.

Wystąpienie do Prezesa

Sanjay Samaddar
Dyrektor Generalny Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland
Szanowny Panie Prezesie
Największe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland, podpisane pod niniejszym wystąpieniem, wnoszą o natychmiastowe bezpośrednie spotkanie z Zarządem Spółki celem omówienia sytuacji związanej z brakiem uzgodnień Stron w zakresie zmian płacowych w roku 2015.
Z niepokojem stwierdzamy, iż pomimo przedstawienia przez Nasze Związki Zawodowe maksymalnie zmodyfikowanych i kompromisowych propozycji wzrostu wynagrodzeń, zostały one ostatecznie odrzucone przez przedstawicieli Pracodawcy na spotkaniu w dniu 11.05.2015r. Co więcej, dotychczasowe wielomiesięczne negocjacje oraz przebieg ostatnich spotkań, w sposób oczywisty wskazują, iż rozmowy płacowe są przez Stronę Pracodawcy z nieznanych nam powodów celowo przeciągane. (...) Jako partner społeczny, który dowody swojej odpowiedzialności za los Spółki dawał już wielokrotnie, apelujemy zatem do Zarządu ArcelorMittal Poland o zmianę stanowiska negocjacyjnego raz zawarcie porozumienia, zapewniającego zachowanie spokoju społecznego, tak niezbędnego dla dalszego budowania przyszłości Spółki, zwłaszcza w sytuacji osiągnięcia przez nią znakomitych wyników finansowo-produkcyjnych za rok 2014 oraz analogicznej prognozy na 2015 rok.
Oczekujemy na pilne ustosunkowanie się przez Państwa do wystąpienia Strony Związkowej oraz poinformowanie o terminie i miejscu spotkania z całym Zarządem Spółki. Z poważaniem
Jacek Zub MZZ PAM DG; Jerzy Goiński NSZZ Solidarność AMP DG; Krzysztof Wójcik NSZZ P AMP; Roman Wątkowski MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków; Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska Kraków

Manifestacja w Warszawie 18 kwietnia.

Razem silniejsi!

Ponad 50 tysięcy związkowców manifestowało na ulicach Warszawy, a wśród nich nasza organizacja związkowa.

Złożono petycję w Urzędzie Rady Ministrów. Wspólnie z innymi branżami, pod flagami OPZZ organizatorem protestu, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu. Domagamy się m. in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, zamiany umów śmieciowych na umowy o pracę, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej, obniżenie podatków dla osób najmniej zarabiających, prawa przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy, większych uprawnień dla inspekcji pracy. W ochronie zdrowia, w hutnictwie i innych branżach jest coraz gorzej, wielu pracowników zagrożonych jest zwolnieniami. Tak dalej być nie może, dlatego wyszliśmy na ulice, by wyrazić niezadowolenie. Foto z manifestacji w Warszawie 18 kwietnia, w Galerii.

W czwartek 16 kwietnia 2015r. przed bramą główną krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland protestowali pracownicy i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Spółce. Protestowaliśmy przeciwko wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca, co oznacza wygaszenie agregatu i zamknięcie całej części surowcowe krakowskiej huty. Spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys. miejsc pracy. Koncern uzależnia inwestycję od wprowadzenia przez rząd działań wspomagających polski przemysł stalowy np. zniesienie podatku akcyzowego na energię elektryczną, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. Jak dotychczas polski rząd nie reaguje na problemy polskiej metalurgii. Manifestowaliśmy, że istnieje realne zagrożenie utraty miejsc pracy w całym polskim hutnictwie. Foto Galeria

2 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na tym spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy poinformował o braku zgody na propozycje strony związkowej z dn. 26.03. 2015r. dotyczącą wypłacenia zaliczki w wysokości 500 zł na poczet nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki ArcelorMittal Poland w 2014 roku.

Kolejne spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy planowane jest na 14.04.2015 r.