Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

27 maja 2015r. zawarto Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.

Strony uzgodniły m. in. iż z dniem 1.05.2015r. nastąpi:

- wzrost płac zasadniczych o 77zł, jeśli aktualna płaca zasadnicza pracownika jest niższa lub równa od 2174 zł,

- wzrost płacy o 52 zł, jeśli płaca zasadnicza pracownika mieści się przedziale 2174 - 2200 plus dodatkowo o wielkość stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 2199 zł, a płacą zasadniczą,

- dla pracowników z płacą zasadniczą pow. 2200 zł podwyżka wynosi 52 zł,

- nagroda uzupełniająca dla każdego pracownika w wys. 4- krotnej jego miesięcznej kwoty podwyżki, wypłacona wraz z wynagrodzeniem za maj,

- włączenie "na wprost" do płacy zasadniczej 70 zł z dodatku układowego. Od 1 maja ten dodatek wyniesie 80 zł,

- nagroda 1000 zł za wkład pracy - wypłata w dwóch ratach po 500 zł. Pierwsza część zostanie wypłacona wraz wynagrodzeniem za czerwiec, a druga część wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015,

- nagroda 550 zł wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2015.

To główne ustalenia Stron. Pełny tekst Porozumienia, Szanowni Internauci znajdziecie w zakładce POROZUMIENIA

Zapraszamy do galerii a w niej zdjęcia ze szkolenia członków Zarządu Komisji Rewizyjnej, tematyka: "Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie prawnej ochrony pracy - reprezentacja interesów zbiorowych".

Zapraszamy członków KEIR do galerii gdzie znajdziemy fotorelację z majówki w Siewierzu.

Wystąpienie do Prezesa

Sanjay Samaddar
Dyrektor Generalny Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland
Szanowny Panie Prezesie
Największe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland, podpisane pod niniejszym wystąpieniem, wnoszą o natychmiastowe bezpośrednie spotkanie z Zarządem Spółki celem omówienia sytuacji związanej z brakiem uzgodnień Stron w zakresie zmian płacowych w roku 2015.
Z niepokojem stwierdzamy, iż pomimo przedstawienia przez Nasze Związki Zawodowe maksymalnie zmodyfikowanych i kompromisowych propozycji wzrostu wynagrodzeń, zostały one ostatecznie odrzucone przez przedstawicieli Pracodawcy na spotkaniu w dniu 11.05.2015r. Co więcej, dotychczasowe wielomiesięczne negocjacje oraz przebieg ostatnich spotkań, w sposób oczywisty wskazują, iż rozmowy płacowe są przez Stronę Pracodawcy z nieznanych nam powodów celowo przeciągane. (...) Jako partner społeczny, który dowody swojej odpowiedzialności za los Spółki dawał już wielokrotnie, apelujemy zatem do Zarządu ArcelorMittal Poland o zmianę stanowiska negocjacyjnego raz zawarcie porozumienia, zapewniającego zachowanie spokoju społecznego, tak niezbędnego dla dalszego budowania przyszłości Spółki, zwłaszcza w sytuacji osiągnięcia przez nią znakomitych wyników finansowo-produkcyjnych za rok 2014 oraz analogicznej prognozy na 2015 rok.
Oczekujemy na pilne ustosunkowanie się przez Państwa do wystąpienia Strony Związkowej oraz poinformowanie o terminie i miejscu spotkania z całym Zarządem Spółki. Z poważaniem
Jacek Zub MZZ PAM DG; Jerzy Goiński NSZZ Solidarność AMP DG; Krzysztof Wójcik NSZZ P AMP; Roman Wątkowski MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków; Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska Kraków

Manifestacja w Warszawie 18 kwietnia.

Razem silniejsi!

Ponad 50 tysięcy związkowców manifestowało na ulicach Warszawy, a wśród nich nasza organizacja związkowa.

Złożono petycję w Urzędzie Rady Ministrów. Wspólnie z innymi branżami, pod flagami OPZZ organizatorem protestu, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu. Domagamy się m. in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, zamiany umów śmieciowych na umowy o pracę, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej, obniżenie podatków dla osób najmniej zarabiających, prawa przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy, większych uprawnień dla inspekcji pracy. W ochronie zdrowia, w hutnictwie i innych branżach jest coraz gorzej, wielu pracowników zagrożonych jest zwolnieniami. Tak dalej być nie może, dlatego wyszliśmy na ulice, by wyrazić niezadowolenie. Foto z manifestacji w Warszawie 18 kwietnia, w Galerii.

W czwartek 16 kwietnia 2015r. przed bramą główną krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland protestowali pracownicy i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Spółce. Protestowaliśmy przeciwko wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca, co oznacza wygaszenie agregatu i zamknięcie całej części surowcowe krakowskiej huty. Spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys. miejsc pracy. Koncern uzależnia inwestycję od wprowadzenia przez rząd działań wspomagających polski przemysł stalowy np. zniesienie podatku akcyzowego na energię elektryczną, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. Jak dotychczas polski rząd nie reaguje na problemy polskiej metalurgii. Manifestowaliśmy, że istnieje realne zagrożenie utraty miejsc pracy w całym polskim hutnictwie. Foto Galeria

2 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na tym spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy poinformował o braku zgody na propozycje strony związkowej z dn. 26.03. 2015r. dotyczącą wypłacenia zaliczki w wysokości 500 zł na poczet nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki ArcelorMittal Poland w 2014 roku.

Kolejne spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy planowane jest na 14.04.2015 r.

Sukces naszej drużyny!

W X Halowym Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, drużyna MZZ PAM DG zdobyła I miejsce. W finale pokonała drużynę z Walcowni Dużej 1:0. Zawody odbyły się 21 marca. Zgłosiło się 6 drużyn, "każdy grał z każdym" , padły 43 bramki. Zwycięskiej drużynie i wszystkim zawodnikom gratulujemy. Zapraszamy do Galerii. Foto Agnieszka Segda

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera uczestników już trwających masowych protestów pracowniczych. Jesteśmy z nimi solidarni.
Kierownictwo OPZZ podejmowało wiele działań mających na celu rozwiązanie najbardziej nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych w formie dialogu. Zwracaliśmy uwagę na problemy, nieprawidłowości i trudną sytuację życiową setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje poprawy i składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety większość postulatów nie została spełniona.
Jeśli koalicja PO-PSL nie podejmie starań na rzecz rozwiązania kluczowych problemów społecznych, będziemy zmuszeni do ostrzejszych form protestu, w tym blokad dróg, masowych demonstracji i strajków.
Mamy wiele nierozwiązanych problemów: systematyczna utrata "dobrych" miejsc pracy, rozrost śmieciowych umów o pracę nie dających szans na normalne życie, wzrost i poszerzanie się ubóstwa, niezrealizowane postulaty OPZZ w zakresie systemu emerytalnego.
To wszystko nie tylko upoważnia nas, ale wręcz zmusza do bardziej radykalnych form dialogu z rządzącymi.
Prosimy wszystkich o bieżące śledzenie rozwoju sytuacji, prowadzenie akcji informacyjnej oraz przygotowanie się na wypadek potrzeby rozszerzenia aktualnie prowadzonych działań.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Wyniki wyborów Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza na lata 2014 - 2018, przeprowadzone 20 listopada 2014 r.

Wielkie Piece PPD: Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Dariusz Zasada, Dariusz Szypczyński

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Stanisław Pakulski, Barbara Stępień

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Średnia DWS: Jan Duda, Mariusz Hutniczak, Grzegorz Szymański, Stanisław Skalski

Walcownia Duża DWG: Mirosława Haniewicz, Mariusz Pietruszka, Zbigniew Ciekała, Marek Hat

Centralne Utrzymanie Ruchu GU: Tomasz Dominiczak, Piotr Foltyn, Paweł Kucharski, Włodzimierz Rebeta, Andrzej Biały

Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Roman Kuliński, Marian Kowalik, Jarosław Potęga

Centrala: Ewa Gądek, Teresa Zaremba, Dariusz Gajdzik, Bożena Goły, Mariusz Mazur

Wszystkim nowo wybranym Społecznym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy, życzymy skuteczności w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy załogi huty.

Więcej zdjęć w galerii.

Siedem organizacji związkowych, 28 października 2014 roku przesłało pismo do Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland Manfreda Van Vlierberghe, w sprawie rozpoczęcia negocjacji wzrostu płac w 2015 roku dla pracowników ArcelorMittal Poland. W imieniu naszego Związku pismo podpisał Jacek Zub - przewodniczący.

Strona związkowa wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2015 roku następujących zmian płacowych:

1. Wzrost indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 8% dla każdego pracownika Spółki.

2. Wypłacenia nagrody za wkład pracy w 2014 roku w wysokości 2000 zł dla każdego pracownika, który był zatrudniony w ArcelorMittal Poland przez cały 2014 rok lub był zatrudniony w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP przez cały rok 2014.

3. Dokonanie indywidualnych przeszeregowań dla tych pracowników, których miesięczne wynagrodzenia zasadnicze są zaniżone w stosunku do pozostałych pracowników brygady, zespołu - poprzez wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w odpowiedniej wysokości, tj. co najmniej do średniej płacy zasadniczej brygady, zespołu.

Wybory Społecznej Inspekcji w ArcelorMittal Poland odbędą się 20 listopada 2014 roku.

Nasi kandydaci w wyborach SIP:

Zakład Wielkie Piece PPD: Zbigniew Bąkowski, Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Szczepan Stolecki

Zakład Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Andrzej Kościelniak, Artur Kwieciński, Jerzy Teodorczuk

Centralne Utrzymanie Ruchu GU:Piotr Foltyn, Tomasz Dominiczak, Ryszard Kucharek, Mariusz Stępień, Krzysztof Wojtas

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Duża DWG: Krzysztof Łoziński

Walcownia Średnia DWS: Krzysztof Duda

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Paweł Garncarz

Administracja: Ewa Gądek, Ewa Borowska-Koch, Dariusz Nowakowski

Zwracamy się do wszystkich pracowników z prośbą o udział w wyborach i poparcie kandydatów Związku w wyborach SIP

Jacek Zub - przewodniczący MZZ PAM DG wybrany na kolejną kadencję.

Podczas Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej, wybrano nowy Zarząd MZZ PAM DG IX Kadencji na lata 2014 - 2018 i Komisję Rewizyjną. Konferencja odbyła się 22 września 2014r.

Zapraszamy także do galerii z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej