Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

4 grudnia 130 dzieci spotkało się z Świętym Mikołajem. Oczekiwanie na Świętego w Restauracji Jedenastka nie dłużyło się, ponad dwie godziny spędziły na wesołej zabawie. Zapraszamy do Galerii.

20 listopada 2015 r. na dorocznej biesiadzie bawiło się ponad 200 związkowców przy śląskich szlagierach prezentowanych przez zespół Hanys Bynd. Imprezę z dużą dawką humoru prowadził prezenter i wicman Andrzej Miś z Radia Silesia. Zapraszamy do galerii.

W Spółce Partner w ramach ZFŚS są do nabycia - indywidualnie - karnety na siatkówkę dąbrowskiej drużyny pań oraz koszykówkę na sezon 2015/2016r. Mecze w Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej. Dofinansowanie karnetów wg tabeli dochodów ZFŚS.

Siatkówka - pełny koszt 160 zł lub 200 zł w sektorze VIP.

Koszykówka - pełny koszt 110 zł.

Karnety do nabycia w Partnerze od 25 sierpnia do 15 września 2015r.

27 maja 2015r. zawarto Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.

Strony uzgodniły m. in. iż z dniem 1.05.2015r. nastąpi:

- wzrost płac zasadniczych o 77zł, jeśli aktualna płaca zasadnicza pracownika jest niższa lub równa od 2174 zł,

- wzrost płacy o 52 zł, jeśli płaca zasadnicza pracownika mieści się przedziale 2174 - 2200 plus dodatkowo o wielkość stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 2199 zł, a płacą zasadniczą,

- dla pracowników z płacą zasadniczą pow. 2200 zł podwyżka wynosi 52 zł,

- nagroda uzupełniająca dla każdego pracownika w wys. 4- krotnej jego miesięcznej kwoty podwyżki, wypłacona wraz z wynagrodzeniem za maj,

- włączenie "na wprost" do płacy zasadniczej 70 zł z dodatku układowego. Od 1 maja ten dodatek wyniesie 80 zł,

- nagroda 1000 zł za wkład pracy - wypłata w dwóch ratach po 500 zł. Pierwsza część zostanie wypłacona wraz wynagrodzeniem za czerwiec, a druga część wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015,

- nagroda 550 zł wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2015.

To główne ustalenia Stron. Pełny tekst Porozumienia, Szanowni Internauci znajdziecie w zakładce POROZUMIENIA

Zapraszamy do galerii a w niej zdjęcia ze szkolenia członków Zarządu Komisji Rewizyjnej, tematyka: "Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie prawnej ochrony pracy - reprezentacja interesów zbiorowych".

Zapraszamy członków KEIR do galerii gdzie znajdziemy fotorelację z majówki w Siewierzu.

Wystąpienie do Prezesa

Sanjay Samaddar
Dyrektor Generalny Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland
Szanowny Panie Prezesie
Największe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland, podpisane pod niniejszym wystąpieniem, wnoszą o natychmiastowe bezpośrednie spotkanie z Zarządem Spółki celem omówienia sytuacji związanej z brakiem uzgodnień Stron w zakresie zmian płacowych w roku 2015.
Z niepokojem stwierdzamy, iż pomimo przedstawienia przez Nasze Związki Zawodowe maksymalnie zmodyfikowanych i kompromisowych propozycji wzrostu wynagrodzeń, zostały one ostatecznie odrzucone przez przedstawicieli Pracodawcy na spotkaniu w dniu 11.05.2015r. Co więcej, dotychczasowe wielomiesięczne negocjacje oraz przebieg ostatnich spotkań, w sposób oczywisty wskazują, iż rozmowy płacowe są przez Stronę Pracodawcy z nieznanych nam powodów celowo przeciągane. (...) Jako partner społeczny, który dowody swojej odpowiedzialności za los Spółki dawał już wielokrotnie, apelujemy zatem do Zarządu ArcelorMittal Poland o zmianę stanowiska negocjacyjnego raz zawarcie porozumienia, zapewniającego zachowanie spokoju społecznego, tak niezbędnego dla dalszego budowania przyszłości Spółki, zwłaszcza w sytuacji osiągnięcia przez nią znakomitych wyników finansowo-produkcyjnych za rok 2014 oraz analogicznej prognozy na 2015 rok.
Oczekujemy na pilne ustosunkowanie się przez Państwa do wystąpienia Strony Związkowej oraz poinformowanie o terminie i miejscu spotkania z całym Zarządem Spółki. Z poważaniem
Jacek Zub MZZ PAM DG; Jerzy Goiński NSZZ Solidarność AMP DG; Krzysztof Wójcik NSZZ P AMP; Roman Wątkowski MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków; Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska Kraków

Manifestacja w Warszawie 18 kwietnia.

Razem silniejsi!

Ponad 50 tysięcy związkowców manifestowało na ulicach Warszawy, a wśród nich nasza organizacja związkowa.

Złożono petycję w Urzędzie Rady Ministrów. Wspólnie z innymi branżami, pod flagami OPZZ organizatorem protestu, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu. Domagamy się m. in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, zamiany umów śmieciowych na umowy o pracę, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej, obniżenie podatków dla osób najmniej zarabiających, prawa przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy, większych uprawnień dla inspekcji pracy. W ochronie zdrowia, w hutnictwie i innych branżach jest coraz gorzej, wielu pracowników zagrożonych jest zwolnieniami. Tak dalej być nie może, dlatego wyszliśmy na ulice, by wyrazić niezadowolenie. Foto z manifestacji w Warszawie 18 kwietnia, w Galerii.

W czwartek 16 kwietnia 2015r. przed bramą główną krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland protestowali pracownicy i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Spółce. Protestowaliśmy przeciwko wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca, co oznacza wygaszenie agregatu i zamknięcie całej części surowcowe krakowskiej huty. Spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys. miejsc pracy. Koncern uzależnia inwestycję od wprowadzenia przez rząd działań wspomagających polski przemysł stalowy np. zniesienie podatku akcyzowego na energię elektryczną, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. Jak dotychczas polski rząd nie reaguje na problemy polskiej metalurgii. Manifestowaliśmy, że istnieje realne zagrożenie utraty miejsc pracy w całym polskim hutnictwie. Foto Galeria

2 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na tym spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy poinformował o braku zgody na propozycje strony związkowej z dn. 26.03. 2015r. dotyczącą wypłacenia zaliczki w wysokości 500 zł na poczet nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki ArcelorMittal Poland w 2014 roku.

Kolejne spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy planowane jest na 14.04.2015 r.

Sukces naszej drużyny!

W X Halowym Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, drużyna MZZ PAM DG zdobyła I miejsce. W finale pokonała drużynę z Walcowni Dużej 1:0. Zawody odbyły się 21 marca. Zgłosiło się 6 drużyn, "każdy grał z każdym" , padły 43 bramki. Zwycięskiej drużynie i wszystkim zawodnikom gratulujemy. Zapraszamy do Galerii. Foto Agnieszka Segda

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera uczestników już trwających masowych protestów pracowniczych. Jesteśmy z nimi solidarni.
Kierownictwo OPZZ podejmowało wiele działań mających na celu rozwiązanie najbardziej nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych w formie dialogu. Zwracaliśmy uwagę na problemy, nieprawidłowości i trudną sytuację życiową setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje poprawy i składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety większość postulatów nie została spełniona.
Jeśli koalicja PO-PSL nie podejmie starań na rzecz rozwiązania kluczowych problemów społecznych, będziemy zmuszeni do ostrzejszych form protestu, w tym blokad dróg, masowych demonstracji i strajków.
Mamy wiele nierozwiązanych problemów: systematyczna utrata "dobrych" miejsc pracy, rozrost śmieciowych umów o pracę nie dających szans na normalne życie, wzrost i poszerzanie się ubóstwa, niezrealizowane postulaty OPZZ w zakresie systemu emerytalnego.
To wszystko nie tylko upoważnia nas, ale wręcz zmusza do bardziej radykalnych form dialogu z rządzącymi.
Prosimy wszystkich o bieżące śledzenie rozwoju sytuacji, prowadzenie akcji informacyjnej oraz przygotowanie się na wypadek potrzeby rozszerzenia aktualnie prowadzonych działań.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Wyniki wyborów Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza na lata 2014 - 2018, przeprowadzone 20 listopada 2014 r.

Wielkie Piece PPD: Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Dariusz Zasada, Dariusz Szypczyński

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Stanisław Pakulski, Barbara Stępień

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Średnia DWS: Jan Duda, Mariusz Hutniczak, Grzegorz Szymański, Stanisław Skalski

Walcownia Duża DWG: Mirosława Haniewicz, Mariusz Pietruszka, Zbigniew Ciekała, Marek Hat

Centralne Utrzymanie Ruchu GU: Tomasz Dominiczak, Piotr Foltyn, Paweł Kucharski, Włodzimierz Rebeta, Andrzej Biały

Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Roman Kuliński, Marian Kowalik, Jarosław Potęga

Centrala: Ewa Gądek, Teresa Zaremba, Dariusz Gajdzik, Bożena Goły, Mariusz Mazur

Wszystkim nowo wybranym Społecznym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy, życzymy skuteczności w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy załogi huty.

Więcej zdjęć w galerii.