Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

Manifestacja w Warszawie 18 kwietnia.

Razem silniejsi!

Ponad 50 tysięcy związkowców manifestowało na ulicach Warszawy, a wśród nich nasza organizacja związkowa.

Złożono petycję w Urzędzie Rady Ministrów. Wspólnie z innymi branżami, pod flagami OPZZ organizatorem protestu, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu. Domagamy się m. in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, zamiany umów śmieciowych na umowy o pracę, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej, obniżenie podatków dla osób najmniej zarabiających, prawa przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy, większych uprawnień dla inspekcji pracy. W ochronie zdrowia, w hutnictwie i innych branżach jest coraz gorzej, wielu pracowników zagrożonych jest zwolnieniami. Tak dalej być nie może, dlatego wyszliśmy na ulice, by wyrazić niezadowolenie. Foto z manifestacji w Warszawie 18 kwietnia, w Galerii.

W czwartek 16 kwietnia 2015r. przed bramą główną krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland protestowali pracownicy i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Spółce. Protestowaliśmy przeciwko wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca, co oznacza wygaszenie agregatu i zamknięcie całej części surowcowe krakowskiej huty. Spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys. miejsc pracy. Koncern uzależnia inwestycję od wprowadzenia przez rząd działań wspomagających polski przemysł stalowy np. zniesienie podatku akcyzowego na energię elektryczną, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. Jak dotychczas polski rząd nie reaguje na problemy polskiej metalurgii. Manifestowaliśmy, że istnieje realne zagrożenie utraty miejsc pracy w całym polskim hutnictwie. Foto Galeria

2 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na tym spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy poinformował o braku zgody na propozycje strony związkowej z dn. 26.03. 2015r. dotyczącą wypłacenia zaliczki w wysokości 500 zł na poczet nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki ArcelorMittal Poland w 2014 roku.

Kolejne spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy planowane jest na 14.04.2015 r.

Sukces naszej drużyny!

W X Halowym Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, drużyna MZZ PAM DG zdobyła I miejsce. W finale pokonała drużynę z Walcowni Dużej 1:0. Zawody odbyły się 21 marca. Zgłosiło się 6 drużyn, "każdy grał z każdym" , padły 43 bramki. Zwycięskiej drużynie i wszystkim zawodnikom gratulujemy. Zapraszamy do Galerii. Foto Agnieszka Segda

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera uczestników już trwających masowych protestów pracowniczych. Jesteśmy z nimi solidarni.
Kierownictwo OPZZ podejmowało wiele działań mających na celu rozwiązanie najbardziej nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych w formie dialogu. Zwracaliśmy uwagę na problemy, nieprawidłowości i trudną sytuację życiową setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje poprawy i składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety większość postulatów nie została spełniona.
Jeśli koalicja PO-PSL nie podejmie starań na rzecz rozwiązania kluczowych problemów społecznych, będziemy zmuszeni do ostrzejszych form protestu, w tym blokad dróg, masowych demonstracji i strajków.
Mamy wiele nierozwiązanych problemów: systematyczna utrata "dobrych" miejsc pracy, rozrost śmieciowych umów o pracę nie dających szans na normalne życie, wzrost i poszerzanie się ubóstwa, niezrealizowane postulaty OPZZ w zakresie systemu emerytalnego.
To wszystko nie tylko upoważnia nas, ale wręcz zmusza do bardziej radykalnych form dialogu z rządzącymi.
Prosimy wszystkich o bieżące śledzenie rozwoju sytuacji, prowadzenie akcji informacyjnej oraz przygotowanie się na wypadek potrzeby rozszerzenia aktualnie prowadzonych działań.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Wyniki wyborów Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza na lata 2014 - 2018, przeprowadzone 20 listopada 2014 r.

Wielkie Piece PPD: Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Dariusz Zasada, Dariusz Szypczyński

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Stanisław Pakulski, Barbara Stępień

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Średnia DWS: Jan Duda, Mariusz Hutniczak, Grzegorz Szymański, Stanisław Skalski

Walcownia Duża DWG: Mirosława Haniewicz, Mariusz Pietruszka, Zbigniew Ciekała, Marek Hat

Centralne Utrzymanie Ruchu GU: Tomasz Dominiczak, Piotr Foltyn, Paweł Kucharski, Włodzimierz Rebeta, Andrzej Biały

Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Roman Kuliński, Marian Kowalik, Jarosław Potęga

Centrala: Ewa Gądek, Teresa Zaremba, Dariusz Gajdzik, Bożena Goły, Mariusz Mazur

Wszystkim nowo wybranym Społecznym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy, życzymy skuteczności w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy załogi huty.

Więcej zdjęć w galerii.

Siedem organizacji związkowych, 28 października 2014 roku przesłało pismo do Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland Manfreda Van Vlierberghe, w sprawie rozpoczęcia negocjacji wzrostu płac w 2015 roku dla pracowników ArcelorMittal Poland. W imieniu naszego Związku pismo podpisał Jacek Zub - przewodniczący.

Strona związkowa wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2015 roku następujących zmian płacowych:

1. Wzrost indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 8% dla każdego pracownika Spółki.

2. Wypłacenia nagrody za wkład pracy w 2014 roku w wysokości 2000 zł dla każdego pracownika, który był zatrudniony w ArcelorMittal Poland przez cały 2014 rok lub był zatrudniony w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP przez cały rok 2014.

3. Dokonanie indywidualnych przeszeregowań dla tych pracowników, których miesięczne wynagrodzenia zasadnicze są zaniżone w stosunku do pozostałych pracowników brygady, zespołu - poprzez wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w odpowiedniej wysokości, tj. co najmniej do średniej płacy zasadniczej brygady, zespołu.

Wybory Społecznej Inspekcji w ArcelorMittal Poland odbędą się 20 listopada 2014 roku.

Nasi kandydaci w wyborach SIP:

Zakład Wielkie Piece PPD: Zbigniew Bąkowski, Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Szczepan Stolecki

Zakład Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Andrzej Kościelniak, Artur Kwieciński, Jerzy Teodorczuk

Centralne Utrzymanie Ruchu GU:Piotr Foltyn, Tomasz Dominiczak, Ryszard Kucharek, Mariusz Stępień, Krzysztof Wojtas

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Duża DWG: Krzysztof Łoziński

Walcownia Średnia DWS: Krzysztof Duda

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Paweł Garncarz

Administracja: Ewa Gądek, Ewa Borowska-Koch, Dariusz Nowakowski

Zwracamy się do wszystkich pracowników z prośbą o udział w wyborach i poparcie kandydatów Związku w wyborach SIP

Jacek Zub - przewodniczący MZZ PAM DG wybrany na kolejną kadencję.

Podczas Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej, wybrano nowy Zarząd MZZ PAM DG IX Kadencji na lata 2014 - 2018 i Komisję Rewizyjną. Konferencja odbyła się 22 września 2014r.

Zapraszamy także do galerii z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej

28-05-2014

W dniu 26 maja 2014 roku w PUK KOLPREM Spółka z o. o. zawarto Porozumienie z organizacjami związkowymi w zakresie wzrostu płac w roku 2014.
Z dniem 1 maja 2014 r Pracodawca przeznacza na wzrost funduszu wynagrodzeń kwotę stanowiącą iloczyn 105 zł oraz liczby pracowników Spółki. Kwota ta będzie stanowić źródło finansowania skutków zmian płacowych w ramach tego Porozumienia.
Uprawnieni pracownicy Spółki Kolprem otrzymają wzrost płacy zasadniczej
80 zł brutto, jednorazowy zasiłek układowy 420 zł wraz z wynagrodzeniem za maj, nagrodę 925 zł za wkład pracy w 2013 roku - wypłaconą w dwóch ratach: 500 zł wraz z wynagrodzeniem za czerwiec, 425 zł wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2014r.

18-04-2014

Są już nowe Fakty Związkowe nr 7. Zapraszamy do pobierania.

15-04-2014

Lekki wzrost wynagrodzeń

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland, 14 kwietnia wynegocjowały zmiany płacowe na rok 2014 zawierając Porozumienie z Pracodawcą. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Porozumienie płacowe.

II miejsce dla drużyny MZZ PAM DG w IX Halowym Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o puchar im. Jarosława Zwolińskiego i Władysława Molęckiego.

Drużyna reprezentująca naszą organizację związkową w składzie:Wojciech Lewicki, Adam Olczyk, Piotr Tupta, Sławomir Trela, Adam Kowalski, Marcin Cencek, Krzysztof Marciniak, wywalczyła drugie miejsce w tym turnieju. Turniej wygrali pracownicy Stalowni. Do gry zgłosiło się 8 drużyn reprezentujące wydziały, związki zawodowe lub spółki. Królem strzelców turnieju został Adam Olczyk zdobywając 8 goli. Organizatorem turnieju były trzy związki zawodowe MOZ NSZZ Solidarność AMP, MZZ PAM DG, MZZ PAM Hutnik. Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy.

Zapraszamy do galerii. Foto Agnieszka Segda Wolny Związkowiec

01-04-2014

Są już nowe Fakty Związkowe nr 6. Zapraszamy do pobierania.

28-03-2014

MANIFESTACJA 27 MARCA 2014 R.

Podczas manifestacji zorganizowanej przez związki zawodowe z ArcelorMittal Poland dn. 27 marca 2014 r. domagano się podpisania porozumienia płacowego na rok 2014. Podczas pikiety wręczono petycję, którą przyjęła Monika Roznerska Dyrektor Personalna. Manifestacja kilkuset pracowników wyrażała oburzenie i gniew na Pracodawcę. Więcej zdjęć jak manifestowaliśmy w galerii.</p

24-03-2014

Stanowisko MZZ PAM Dąbrowa Górnicza z dnia 31.03. 2014r.

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza postanawia przeprowadzić manifestację pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek w dniu 27 marca o godzinie 14.00 przed siedzibą Pracodawcy - ArcelorMittal Poland SA tj. Budynkiem Dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 92.

Toczące się od końca 2013 roku negocjacje płacowe nie tylko nie przynoszą oczekiwanych efektów, ale prowadzone są przez Pracodawcę wręcz w odwrotnym kierunku. Zamiast oczekiwanych podwyżek, Pracodawca proponuje ograniczenie kosztów pracowniczych i oszczędności, które w efekcie końcowym spowodują obniżenie i tak już niskich wynagrodzeń.

Na takie działanie Zarząd MZZ PAM DG nie zgadza się.

Podjęte działania są wyrazem naszej determinacji i dlatego zwracamy się do wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek oraz do wszystkich działających w nich Związków Zawodowych o masowy udział w manifestacji i czynne wsparcie zwiazkowych płacowych postulatów na 2014 rok.

Właśnie ukazały się nowe Fakty Związkowe (nr 5) a w nich: Stanowisko Strony Związkowej Administracyjno - Zawodowego Zespołu Roboczego z dnia 11.03.2014r., Wybory w Spółkach, Wiele obaw o przyszłość, W Kasie jest OK, Wskaźnik do przemyślenia, Warto wiedzieć - Urlop na żądanie, Praca w niedzielę i święta, O płacy minimalnej, Regulamin bardziej elastyczny, Euromanifestacja w Brukseli, IX Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej.

Strona Związkowa Administracyjno-Związkowego Zespołu Roboczego wezwała Stronę Pracodawcy do jednoznacznej odpowiedzi na postulaty płacowe zgłoszone dn. 28 stycznia 2014 roku i przedstawienia jednoznacznego stanowiska w sprawie podwyżek płac pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek Zależnych. Dotychczas Pracodawca nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do zaproponowanych przez stronę związkową zmian płacowych. Mając na względzie zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowiące, iż wielkość przyrostu miesięcznych wynagrodzeń, Strony zobowiązały się ustalać corocznie na koniec IV kwartału roku poprzedzającego dany rok, wzywamy Pracodawcę do niezwłocznego uzgodnienia treści i podpisania porozumienia płacowego na 2014 rok.
Podpisali członkowie Zespołu Roboczego Strony Związkowej

Produkcja długiej szyny, Zarząd w lutym, Nowa wydawalnia posiłków otwarta, Wybory trwają, Darłówko - Wielkanoc nad morzem, O dofinansowaniu "wczasów pod gruszą", Zapraszamy do Bukaresztu na drugi turnus.

28-02-2014

Nowo otwarta wydawalnia posiłków na Aglomerowni ArcelorMittal Poland. Teraz pracownicy będą spożywać posiłki w warunkach jak przystało na XXI wiek. Stara wydawalnia mieściła się w barakach z czasów budowy huty. Otwarcia dokonała Dyrektor Personalna Monika Roznerska i Dyrektor Zakładu Wielkie Piece Marek Gawron.

Najnowsze wydanie Faktów Związkowych (nr 3) a w nich: Kampania sprawozdawczo - wyborcza rozpoczęta, Można zawsze sprawy załatwiać po ludzku, Komunikat ze spotkania z Dyrektorem Generalnym, Oświadczenie OPZZ w sprawie płacy minimalnej i zatrudnionych na umowach cywilno - prawnych, Tak sobie wymyśliłem, że będę emerytem, Darłówko - Wielkanoc nad morzem, Zapraszamy do Bukaresztu.

17-02-2014

Strony uzgodniły:

Decyzją Dyrektora Generalnego zostaje zawieszone wprowadzenie nowego systemu rozliczania czasu pracy systemu zmianowego. W związku z tym na wniosek strony związkowej zostaje przywrócony system obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013r.
W związku z decyzją Dyrektora Generalnego pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym wraz z wynagrodzeniem za luty 2014 otrzymają wyrównanie za miesiąc styczeń 2014r.
Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów celem jak najszybszego uregulowania zasad rozliczania czasu pracy systemu zmianowego.
Dyrektor Generalny oświadczył, że nowe zasady nie spowodują obniżenia dotychczasowego poziomu łącznego wynagrodzenia z tytułu pracy w systemie zmianowym.
Podpisali: Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Manfred Van Vlierberghe

Strona związkowa: MZZ PAM DG - Jacek Zub, NSZZ Solidarność DG - Jerzy Goiński, Związek Zawodowy Hutnik- Marek Nanuś, MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków- Władysław Kielian, NSZZ Pracowników AMP - Janusz Lemański

Nabór dzieci do przedszkoli. Fundacja Nasze Dzieci informuje, że od 17 do 14 marca 2014r. prowadzony będzie nabór dzieci na rok przedszkolny 2014/2015 do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej ul. Kasprzaka 74a i "Akademii Małych Pociech" w Krakowie. Nabór dzieci urodzonych w latach 01.01.2008 do 31.12. 2011, które są dziećmi pracowników AMP i Spółek . Informacja tel. 668 514 940 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegóły w zakładce po zalogowaniu się na stronie Fundacji Nasze Dzieci www.fundacja-naszedzieci.pl