Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Prezentacja przed negocjacjami, Obliczyli co do złotówki, Związek chroni dane członków, Wycieczka jakiej jeszcze nie było, Jubileucz w PED, Górka Atrakcji, Wycieczka dla prymusów.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Przeważały tematy szkoleniowe, Uzgodniono zasady motywacji pozapłacowej, Trenowanie bezpieczeństwa, FHZZ zaprzestała działalności, CDO 24, Pracowniczy Program Emerytalny, Warto wiedzieć.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Zawsze byliśmy awangardą ruchu związkowego, W ZEN chwilowo powiało optymizmem, Absencja w Grupie nadal wysoka, Wybory trwają, Podwyżki w spółkach cd., Wiosenny przegląd stanowisk pracy, 12.Dzień bezpieczeństwa, Rok 2017 w BHP w Polsce, Rusza Program Minigrantów "Działamy lokalnie", Wiosenne porządki, SITPH - zaproszenie na obchody "DNIA HUTNIKA".

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu cd., Absencja chorobowa w Grupie, Powołanie komisji ds. pomocy pracownikom poszkodowanym, Podwyżki w ABC, Podwyżki w Spółce UNIMED, Porozumienie w "Wodzie", Porozumienie w kolejnej spółce, Zmiany dotkną urlopów, Co z Wielkim Piątkiem?, Pracownicy GU muszą jeszcze czekać.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu Wokół spraw organizacyjnych, Podwyżki w Sanpro Synergy, Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza Rozwiązywanie spornych spraw, MPKZP Kasa popularna i pewna, Darłówko majówka nad morzem, WYPOCZYNEK Zapraszamy do stolic Skandynawii, Marcowa waloryzacja.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Porozumienie płacowe na 2 lata, Wniosek o wykupienie podatku, OPZZ WARTO wiedzieć, Nowy skład rady DIalogu Społecznego, Przy pączkach i faworkach, Darłówko majówka nad morzem, PARKOWANIE.

5 lutego 2018 r. Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018, 2019.

Najważniejsze uzgodnienia od 1 stycznia 2018r.

Rok 2018, podwyżki 120 zł na pracownika, 30 zł na podwyżki indywidualne, w tym 15 zł wg decyzji Dyrektora Generalnego, 15 zł wg decyzji  dyrektorów zakładów/biur Spółki.

Rok 2019  wzrost płac zasadniczych na analogicznych zasadach.

Nagroda EBITDA od 2018 r. nagroda będzie wypłacana co kwartał wg zasad: 250 zł  dla każdego pracownika oraz 100 zł w przypadku osiągnięcia  zakładanego wyniku EBITDA  za dany kwartał kalendarzowy.

W najnowszym numerze FZ: Nowy rok, te same problemy c.d., Praca w miejscu zamieszkania, Podwyżki w Consensusie po 6 latach, Zawsze jest ktoś w potrzebie, OŚWIADCZENIE OPZZ w sprawie wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego, Komunikat, Zmiany w Kodeksie Pracy, Darłówko majówka nad morzem.

W najnowszym numerze FZ: Wiele niewiadomych, Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń, Zapomogi w gestii Komisji, Rok 2017 - kalendarium wydarzeń, Dzień Hutnika już zaplanowany, Fundacja Upowszechniania Rehabilitacji Leczniczej, Zabawa karnawałowa, Rozwiązanie krzyżówki.

W najnowszym numerze FZ: Nasi członkowie, to nasza siła, Wystpienie gości podczas uroczystego spotkania z okazji 35-lecia MZZP AM DG, Walka trwały element, Mikołaju Święty, przynieś nam prezenty, Życzeniom nie było końca, Consensus ugiął się lekko, Ogłoszenie, Krzyżówka.

17 grudnia 1982 roku powstał Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice.

15 grudnia 2017r odbyła się uroczystość upamiętniająca  35- lecie naszej organizacji związkowej. W uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 100 gości. Przybyli przedstawiciele Komitetu Założycielskiego, byli przewodniczący organizacji, przedstawiciele  współpracujących z naszym związkiem firm i instytucji,  OPZZ i innych organizacji związkowych oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy do galerii do obejrzenia zdjęć z Jubileuszu 35- lecia.

Wypełnionych radością, miłością, spokojem i wzajemną życzliwością Świąt Bożego Narodzenia

Dobrego Nowego roku 2018, pełnego radosnych chwil, w którym spełnią się wszystkie nadzieje osobiste i zawodowe, radości w rodzinach, zdrowia, by pracodawcy byli hojniejsi, wszystkiego najlepszego

Wszystkim Pracownikom życzenia składa

Zarząd MZZ PAM DG