Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: 22 września jedziemy na manifestację cd., Porozumienie płacowe w spółce ZEN, Tydzień Zdrowia, Jaki będzie regulamin ZFŚS, Dlaczego związki zawodowe organizują protest, OPZZ do Premiera o emeryturach, Wartość pieniądza, czy w całej Polsce taka sama?, Zmiany w ustawie o związakach zawodowych, CDO 24 Twoje Centrum Ochrony Prawnej.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Nieciekawe propozycje, Obawy o bezpieczeństwo c.d., Monitoring uzasadniony, Pomoc jak co miesiąc, Odpowiedź ArcelorMittal Poland, Porozumienie kierunkowe przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Największych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie rozszerzenia form dialogu społecznego, Zarządy wydziałowe i zakładowe MZZP AM DG, Warto wiedzieć Czas na urlop.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Prezentacja przed negocjacjami, Obliczyli co do złotówki, Związek chroni dane członków, Wycieczka jakiej jeszcze nie było, Jubileucz w PED, Górka Atrakcji, Wycieczka dla prymusów.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Przeważały tematy szkoleniowe, Uzgodniono zasady motywacji pozapłacowej, Trenowanie bezpieczeństwa, FHZZ zaprzestała działalności, CDO 24, Pracowniczy Program Emerytalny, Warto wiedzieć.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Zawsze byliśmy awangardą ruchu związkowego, W ZEN chwilowo powiało optymizmem, Absencja w Grupie nadal wysoka, Wybory trwają, Podwyżki w spółkach cd., Wiosenny przegląd stanowisk pracy, 12.Dzień bezpieczeństwa, Rok 2017 w BHP w Polsce, Rusza Program Minigrantów "Działamy lokalnie", Wiosenne porządki, SITPH - zaproszenie na obchody "DNIA HUTNIKA".

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu cd., Absencja chorobowa w Grupie, Powołanie komisji ds. pomocy pracownikom poszkodowanym, Podwyżki w ABC, Podwyżki w Spółce UNIMED, Porozumienie w "Wodzie", Porozumienie w kolejnej spółce, Zmiany dotkną urlopów, Co z Wielkim Piątkiem?, Pracownicy GU muszą jeszcze czekać.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu Wokół spraw organizacyjnych, Podwyżki w Sanpro Synergy, Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza Rozwiązywanie spornych spraw, MPKZP Kasa popularna i pewna, Darłówko majówka nad morzem, WYPOCZYNEK Zapraszamy do stolic Skandynawii, Marcowa waloryzacja.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Porozumienie płacowe na 2 lata, Wniosek o wykupienie podatku, OPZZ WARTO wiedzieć, Nowy skład rady DIalogu Społecznego, Przy pączkach i faworkach, Darłówko majówka nad morzem, PARKOWANIE.

5 lutego 2018 r. Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018, 2019.

Najważniejsze uzgodnienia od 1 stycznia 2018r.

Rok 2018, podwyżki 120 zł na pracownika, 30 zł na podwyżki indywidualne, w tym 15 zł wg decyzji Dyrektora Generalnego, 15 zł wg decyzji  dyrektorów zakładów/biur Spółki.

Rok 2019  wzrost płac zasadniczych na analogicznych zasadach.

Nagroda EBITDA od 2018 r. nagroda będzie wypłacana co kwartał wg zasad: 250 zł  dla każdego pracownika oraz 100 zł w przypadku osiągnięcia  zakładanego wyniku EBITDA  za dany kwartał kalendarzowy.