1,5 proc. dla Fundacji STALPROFIL im. Jerzego Bernharda

0
170

Każde wsparcie się liczy!
Fundacja STALPROFIL im. Jerzego Bernharda upamiętnia, kontynuuje oraz rozwija działalność społeczną i charytatywną prowadzoną przez jej Patrona – twórcę Grupy Kapitałowej STALPROFIL i wieloletniego Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A. – Jerzego Bernharda.
Jej misją jest realizacja projektów społecznych, medycznych, edukacyjnych oraz z zakresu opieki nad zwierzętami, pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy a tymi, którzy mogą i chcą tej pomocy udzielić, a także umożliwienie podmiotom gospodarczym realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe projektów Fundacji.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia!